911

Πως βελάζει ένα άσπρο πρόβατο: «Μπέεεε”.
Πως βελάζει ένα μαύρο πρόβατο: «Μπέεεε μαν”
Πως βελάζει ένα αριστοκρατικό πρόβατο: «Μπέεεε εμ Βέεεε”
Πως βελάζει ένα πρόβατο που πνίγεται: «Μπέεεευγουώτς”.

Translate »