Υποτροφίες 2015 από Ίδρυμα «Ευφροσύνη Τραχανά – Φεργάδη»

Ευφροσύνη Τραχανά - ΦεργάδηΣας ανακοινώνουμε ότι το Ίδρυμα «Ευφροσύνη Τραχανά – Φεργάδη» θα χορηγήσει υποτροφίες σε σκυριανές μαθήτριες που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το έτος 2015.

Βάσει του κανονισμού του Ιδρύματος, υποτροφίες χορηγούνται σε μαθήτριες καταγόμενες από τη νήσο Σκύρο, οι οποίες έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο Σκύρου και έχουν εισαχθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Απολυτήριο Λυκείου Σκύρου
  5. Βεβαίωση εγγραφής στην οικεία σχολή
  6. Δύο φωτογραφίες

 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη διεύθυνση του Ιδρύματος, Ιωνίας 43 και Λεβίδου, Τ.Κ. 145 63 Κηφισιά.

Επίσης, το Ίδρυμα θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αριστεία και χρηματικά βραβεία στον πρώτο αριστούχο μαθητή ή μαθήτρια της κάθε τάξης του Λυκείου και Γυμνασίου Σκύρου.

Ύστερα από αυτό παρακαλούνται οι κκ. διευθυντές του Λυκείου και Γυμνασίου Σκύρου να γνωστοποιήσουν εγκαίρως στο Ίδρυμα τα ονόματα όλων των αριστούχων μαθητών καθώς και τη βαθμολογία τους.

Η Γραμματέας του ΔΣ

Ευφροσύνη Γιαλελή