Ιδρύεται Μουσική Σχολή

M3361S-3034Την ομόφωνη απόφαση για έγκριση ίδρυσης Μουσικής Σχολής στο Δήμο Σκύρου έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύρου στη συνεδρίαση του την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τριμελή επιτροπή διοίκησης αποτελούμενη από τους Κωστή Ιπποκράτη, Αναστασιάδου Στυλιανή και Βαρσαμή Ιωάννη, τους οποίους και εξουσιοδότησε για σχετικές ενέργειες, καθώς και για την επιλογή των μουσικών τμημάτων που θα δημιουργηθούν.


aloe ferox