Καλοκαίρι 1953

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟ

Από τις Ταξιδιωτικές εντυπώσεις του κ. Ι. Μ. Παναγιωτοπούλου που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Νέα Εστία», 15 Νοεμβρίου 1953, με τίτλο «Η Σκύρος, μια ποίηση, μια αγάπη».

 

ΓΕΝΙΚΑ: Όλοι, προπάντων οι εργαζόμενοι, επιθυμούμε κι’ αισθανόμαστε την ανάγκη να ταξιδεύωμε πότε – πότε, ιδίως το καλοκαίρι. Όμως… πού θα πάμε; Κι αν κάνωμε την επιλογή μας, με ποια μέσα θα ταξιδέψωμε, που θα εξασφαλίσωμε στέγη και τροφή, ποια ενδιαφέροντα παρουσιάζει ο τόπος που θα επισκεφθούμε; Έπειτα, πόσο περίπου θα μας στοιχίση το ταξίδι μας ή ο παραθερισμός μας; Συνήθως δυσκολευόμαστε πολύ να συγκεντρώσωμε τις απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες για ένα τόπο της επαρχίας και μάλιστα πληροφορίες εξακριβωμένες. Αυτή την πολύ απλή αλλά και πολύ αισθητή έλλειψη προσπαθεί, ειδικά για την Σκύρο, να καλύψη το παρόν δελτίον πληροφοριών.

 nightstop1

Ι.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α΄. Εκ Πειραιώς: Εκάστην Τετάρτην, 2 μ.μ., α/πλοίον «Ιόνιον», ώραι ταξιδίου ΙΙ. Εισιτήριον γ΄ θέσεως δρχ. 62,   β΄  127,   α΄ δρχ. 209. Εις Αθήνας, Πρακτορείον «ΡΕΑ», οδός Πειραιώς 8, τηλ.: 53.578.

Β΄. Εκ Παραλίας Κύμης: Εκάστην Δευτέραν, Τετάρτην και Παρασκευήν 3 μ.μ., Β/πλοίον «Άγιος Γεώργιος», ώραι 3,15. Εισιτήριον 23 δρχ. το β/πλοίον αναχωρεί εκ Σκύρου εκάστην Τρίτην, Πέμπτην και Σάββατον, 7 π.μ. δια Κύμην. / Υπάρχει ανταπόκρισις του Β/πλοίου Κύμης – Σκύρου με τα πρωινά λεωφορεία εξ Αθηνών και εκ Χαλκίδος. Ώραι διαδρομής από Αθήνας μέχρι Κύμην, α’. μέσω Καλάμου Αττικής – Αλιβερίου, δια του πορθμείου «Ευβοϊκός», ώραι 5/ προτιμωτέρα διαδρομή/, β/μέσω Χαλκίδος, ώραι 6. Εισιτήριον ενιαίον από Αθήνας είς Κύμην/ είτε μέσω Αλιβερίου είτε μέσω Χαλκίδος/ 54 δρχ. Εις Αθήνας, Πρακτορείον λεωφορείων / ΚΤΕΛ Ευβοίας, Κουμουνδούρου 8, τηλ.: 51-557.

 

ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δια των αυτοκινήτων Ν.Μανιάτη/ κούρσα, ταξί και φορτηγόν/ και Κ.Πανταζή / ημιλεωφορείον/.  Διαδρομαί,  α΄Λιναριά/ επίνειον της νήσου / – Σκύρος / «Χωριό», πρωτεύουσα /, χιλιόμετρα 12, εισιτήριον 7 δρχ.,   β΄ Σκύρος – Παραλία Γιαλός,  1 ½ χλμ. Σκύρος – συνοικισμός Καληκρί /Λουτρόν/, 9 χλμ. – Νέα αγροτική οδός Σκύρου – Τραχύ – Ατσίτσα ως και Λιναριάς – Λουτρόν δεν αποπερατώθησαν ακόμη υπό του Δήμου Σκύρου.

 

ΙΙΙ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΟΙΚΗΜΑΤΑ

Α΄. Εις Λιναριάν: Σοφ. Αντωνοπούλου ως και αρκεταί οικίαι.

Β΄. Εις Σκύρον: Δ. Δαφνούλη ως και πλείσται οικίαι.

Γ΄. Εις Γιαλόν: /παραλίαν Σκύρου/: Δ. Ευσταθίου ως και ολίγαι οικίαι.  Τιμαί: Κατά κλίνην 12 – 15 δρχ. ημερησίως. Αυτοτελή οικήματα προς 250 – 500 δρχ. μηνιαίως, κατόπιν προσυνεννοήσεως.

 

IV  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Α΄. Εις Λιναριάν: Θεοδ.Αντωνοπούλου.  Β΄. Σκύρον: Εδουάρδου Χανδρινού. Γ΄. Εις Γιαλόν: Γεωργ. Αλεξίου / νέον εστιατόριον/, Δ. Ευσταθίου και Πολυβ. Στεφανίδη. Τιμαί: Περίπου 15ο/ο  χαμηλώτεραι των εστιατορίων Αθηνών.

 

V. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Αρχαιολογικόν μουσείον και αίθουσα «Σκυριανού σπιτιού» / Αγροτολέσχη/, εις το Δημοτικόν κατάστημα. Εργαστήρια Ξυλογλυπτικής και κεραμουργίας. Εσωτερικά σπιτιών/ διακόσμησις/. Βυζαντιναί εκκλησίαι. Μονή Αγίου Γεωργίου, εις Κάστρον. Μνημείον ποιητού Ρ. Μπρούκ. Πλατείαι Ηρώων και Αιωνίας ποιήσεως. Εγκαταστάσεις υδραυλικών κριών. Ανεμόμυλοι. Μετεωρολογικός Σταθμός κ.α.

 

geography1bVI. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Α΄. Ειδυλλιακοί γαλήνιοι ορμίσκοι: Πεύκος, Σκάφη, Αγ. Φωκάς, Ατσίτσα / περιοχαί πευκόφυτοι / κ.α. Β. Εξαιρετικαί αμμουδιαί – ακρογιάλια: Γιαλός/ ή Μαγαζά/ μέχρι Μπάσαλες / μήκος 5 χιλιόμ./. Αχείλλι, Καλαμίτσα/ θέσις Γιαλοφτή/, Αχερούνες, Αγ. Φωκάς, Κυρά-Παναγιά, Θεοτόκος, Γυρίσματα.  Γ΄. Πευκόφυτοι τοποθεσίαι: Αγ. Δημήτριος/Μονή/, Κρύο Νερό, Λυμπιανή, Αγ. Παντελεήμων/Μάρμαρα/.  Δ΄. Εξωτικά σπήλαια: Πεντεκάλη, Μεγάλη Σπηλιά, Γερανιά Σπηλιά, Διακρυπτή, εις νοτιοανατολικάς ακτάς της νήσου/ Επίσης, Μεγάλος επιτηρούμενος Φάρος Λιθάρι, Τάφος Ρ. Μπρούκ παρά τον κόλπον Τρεις Μπούκες. Ε΄. Δρουεραί πηγαί-κτήματα: Περιβόλια ποταμού Κηφισού, Αντωνίου, Φλεα, Σωτέρας, Άγιος Μάμας, Νύφι.

Ένα ταξίδι εις Σκύρον ημπορεί ευκόλως να συνδυασθή με μετάβασιν εις Κύμην / περίφημη πηγή Χωνευτικό, Μοναστήρι, ακρογιάλια/  Λήμνον/ θερμοπηγές, θαυμαστή βαμβακοκαλλιέργεια / και ακόμη εις Σαμοθράκην / γνωσταί αρχαιότητες / και Θάσον/ πευκοδάση, δροσεραί πηγαί, αρχαιότητες. Η μετάβασις εις Σκιάθον και Σκόπελον δυνατή μόνον κατόπιν ιδιαιτέρας συμφωνίας με πετρελαιοκίνητα.

 

VIII. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΥ

Α΄. Είδη Λαϊκής τέχνης: Σκυριανά έπιπλα, σκαμνιά κ.λπ. Ξυλόγλυπτα, σκυριανά κεντήματα, αγγειοπλαστικά διάφορα.  Β΄. Φαγώσιμα: Σκυριανό τυρί και μυζήθρες, θυμαρίσιο μέλι, όσπρια, ξηρά, σύκα κ.λπ. φρούτα κ.α. Γ΄. Διάφορα:  Σκυριανά ιππάρια, λευκά και χρωματιστά μάρμαρα.

 

VIII. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Α΄. Η μέση θερμοκρασία αέρος: Εις Σκύρον κατά τους θερινούς μήνας είναι 24,6 βαθμοί κελσίου.  Β΄. Η πόλις στερείται σήμερον ηλεκτρισμού: με δαπάνην του Δήμου αναφείρεται εργοστάσιον ηλεκτροφωτισμού/. Νέον Δημοτικόν έργον υδρεύσεως αποπερατώθη προ μηνών/ ύδρευσις δια 12 αυτομάτων δημοσίων κρηνών. Γ΄. Ωραιόταται φωτογραφίαι – κάρτ ποστάλ πωλούνται εις καταστήματα. Ι. Γεωργούδη, Β. Πανέρη, Γ. Τσακαμή κ.α., παρά το Ταχυδρομείον – Τηλεγραφείον. Δ΄. Τουριστικά κέντρα – ουζοκαφενεία: Ευρίσκονται εις Πλατείαν Ηρώων και παραλίας Γιαλός και Μπάσαλες. Ε΄. Περιοδικά και εφημερίδες πωλούνται εις το Πρακτορείον Ι. Σειρηνάκη.

– Άρθρα, εντυπώσεις, κατατοπιστικά στοιχεία και εικόνες για την Σκύρο περιέχει αναλυτικά το 6ον τεύχος του περιοδικού «Σκύρος» / τετραετία 1948 – 1952.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Με προθυμία θα σας παρασχεθούν/ προφορικώς ή γραπτώς/ α΄ εις Λιναριάν Σκύρου, κ. Δ. Μαντάς και κ. Γ. Οικονομόπουλος,  β΄ εις Σκύρον, κ. Δ. Μαυρίκης Πρόεδρος Τουριστ. Επιτροπής, κ. Γ. Δ. Γιαλούρης, δ. Χρυς. Μικέ.  Γ΄. εις Κύμην κ. Γ. Φραγκίσκος – καφενείον Πέππα, δ΄ εις Αθήνας περιοδικόν «Σκύρος», ταχυδρομική θυρίς 75, Κεντρικόν Ταχυδρομείον.

Μία γενική παρατήρησις: Η Σκύρος έχει, κατά γενικήν ομολογίαν, άφθονα τουριστικά πλεονεκτήματα: Δροσερό κλίμα το καλοκαίρι, εναλλασσόμενες φυσικές καλλονές, μοναδικές, μεγάλες ακρογιαλιές, ήρεμα πευκόφυτα τοπία / Β.Δ. τμήμα του νησιού/, ιδιαίτερο λαογραφικό, καλλιτεχνικό και φιλολογικό ενδιαφέρον, εκλεκτά τοπικά προϊόντα, αρκετά οικονομική διαβίωση κ.λπ., θα μας επιτραπή όμως μια σύσταση: αν είσθε εξοικειωμένοι στις ποικίλες ελλείψεις και ταλαιπωρίες της ελληνικής επαρχίας και των νησιών μας, τότε αποφασίστε αδίστακτα να επισκεφθείτε τη Σκύρο*.

Διαφορετικά πρέπει να το συλλογιστείτε πολύ… Αφήστε καλύτερα να περάσουν 2 – 3 χρόνια, οπότε προβλέπεται θετικά ότι η Σκύρος, θα μπορεί να σας φιλοξενήση πιο άνετα. Πάντως, πριν ταξιδέψετε για τη Σκύρο, φροντίστε να συγκεντρώσετε τις συμπληρωματικές πληροφορίες που ίσως σας χρειασθούν. Άλλωστε είναι γνωστόν ότι πολλές φορές τα δρομολόγια, οι τιμές κ.λπ. μεταβάλλονται από μήνα σε μήνα. Επίσης, αν σας είναι δυνατό, αποφύγετε την εποχή της εντονότερης τουριστικής κινήσεως / τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου / και προτιμήσατε το διάστημα 10 Σεπτεμβρίου ως μέσα Οκτωβρίου.

* «Είναι μια μεγάλη παρηγοριά που υπάρχουν ακόμην μέσα στις φωτεινές μας θάλασσες κάποια νησιά, που τα κατοικούν οι άνθρωποι της απλής ζωής΄ πλασμένα για την ποίηση, για την περισυλλογή και τη ρέμβη…  Έχω την εντύπωση, πως μπόρεσα να προφτάσω τη Σκύρο, λίγο προτού την εξοντώσει ο κοσμικός πειρατής. Κι΄ είμαι αλήθεια ευτυχισμένος που την έχω προφτάσει…/ Από τις Ταξιδιωτικές εντυπώσεις του κ. Ι. Μ. Παναγιωτοπούλου που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Νέα Εστία», 15 Νοεμβρίου 1953, με τίτλο «Η Σκύρος, μια ποίηση, μια αγάπη».