Παραλιες στη Σκυρο

 

Παραλίες

Χιλιομετρικές αποστάσεις

Οι αριθμοί παραπέμπουν στη θέση του χάρτη.

 1. Ασπούς – άμμος
 2. Ληνό – βότσαλο
 3. Παπά το χώμα – άμμος
 4. Μαγαζιά – άμμος
 5. Μώλος – άμμος
 6. Γυρίσματα – άμμος
 7. Καρεφλού – άμμος
 8. Παλαμάρι – άμμος & βότσαλο
 9. Άγιος Πέτρος – άμμος & βότσαλο
 10. Αγαλίπα – άμμος
 11. Κυρά Παναγιά – άμμος
 12. Ατσίτσα – βότσαλο
 13. Άγιος Φωκάς – άμμος & βότσαλο
 14. Πεύκος – άμμος
 15. Αχερούνες – άμμος
 16. Καλαμίτσα – βότσαλο
 17. Κολυμπάδα – βότσαλο
 18. Ρένες – βότσαλο

Χώρα – Λιναριά 12 km

Χώρα – Μώλος 4 km

Χώρα – Ασπούς 6 km

Χώρα – Ατσίτσα 20 km

Χώρα – Πεύκος 15 km

Χώρα – Ρένες 18 km

Χώρα – Νήφι 14 km

Λιναριά – Καλαμίτσα 6 km

Λιναριά – Ασπούς 6 km

Λιναριά – Πεύκος 7 km

 Παραλιες στη Σκυρο

> Συστήνουμε να διαλέγετε κάθε μέρα και άλλη παραλία.
> Ρωτήστε τους ντόπιους για την απάνεμη παραλία της ημέρας.