Στα Υδατοδρόμια προηγείται η Σκύρος!

SEAPLANES

Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου, συνεχίζοντας ταχύτατα τις ενέργειες που ξεκίνησε την 4ή Σεπτεμβρίου 2013, με την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρείες, που ενδιαφέρονται να αδειοδοτήσουν, να κατασκευάσουν, να λειτουργήσουν και να εκμεταλλευτούν την εγκατάσταση υδατοδρομίου στη Λιναριά Σκύρου και η οποία έληξε την 20η Σεπτεμβρίου 2013, ανακοινώνει ότι:

Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν η Λιμενική του επιτροπή αξιολόγησε ως τυπικά και ουσιαστικά επαρκή τα έγγραφα και την πρόταση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (HELLENIC SEAPLANES S.A.) και την επέλεξε για να συμμετάσχει στην διαδοχική διαδικασία ανοικτού διαλόγου διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2013.

Μετά την ολοκλήρωση της ανοίγει ο δρόμος της υλοποίησης του έργου της κατασκευής υδατοδρομίου, το οποίο προκαλεί μεγάλες προσδοκίες στο Νησί και τον τουρισμό του, από την αναμενόμενη πολυποίκιλη σύνδεση του με αστικά κέντρα – νησιά και Ηπειρωτικούς προορισμούς κάτι που ήταν χρονικά και οικονομικά «απαγορευτικό» η αδύνατο μέχρι τώρα.

Ανάμεσα σε δεκάδες Πανελλαδικά επαφές – διαδικασίες και ενδιαφερομένους (Δήμους-Περιφέρειες κ.α) που θέλουν υδατοδρόμια, το Λιμενικό ταμείο Σκύρου «οδηγεί» την κούρσα, προηγείται στις διαδικασίες που απαιτούνται και φιλοδοξεί ώστε η Σκύρος να γίνει ο πρώτος Πανελλαδικά προορισμός των δοκιμαστικών και στη συνέχεια των τακτικών και των ναυλωμένων πτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος