Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Χρήσιμα Τηλέφωνα 

 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2222350300

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2222350314, 323, 321, 322

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2222350317, 318, 319, 320

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2222350343

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 2222350315, 308

FAX:  22220 91716

 ΕΠΑΡΧΕΙΟ:

 22220 91840

ΚΕΠ:

2222029010, 015
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:  22220 91274
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ:  22220 93199 & 22220 93198
 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ:  22220 91696
 ΤΕΛΩΝΕΙΟ:  22220 93905
 ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:  22220 92200
 ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  22220 91789 & 22220 93465
 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΙΝΑΡΙΑΣ:  22220 93475
 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΜΗΣ:  22220 22606
 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ:  22220 93393
 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ:  22220 23101
 ΤΑΞΙ:  22220 91666 & 22220 91404
 ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ:  22220 91625
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:  22220 91625 & 22220 91607
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:  22220 92200 & 22220 92222
 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ:  22220 91617
 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΤΟΥΛΗ-ΛΙΑΣΣΑ:  22220 91111
 ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ:  22220 91633
 ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΡΓ/ΞΙΟ 2ας ΜΟΜΑ:  22220 91594
 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 135 ΣΜΗΝ. ΜΑΧΗΣ:  22220 91100
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  22220 91803 & 22220 91802
 ΔΕΗ:  22220 91339 & 22220 93439
 ΟΤΕ:  91299 & 91399
 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΟΤΕ:  134
 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ:  155
 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ:  149
 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ:  1502
 ΕΛΤΑ:  22220 91208
 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ:  22220 92901
 ΛΥΚΕΙΟ:  22220 91928
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ:  22220 91228
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ:  22220 91353
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   1ο: 22220 92095 & 2ο: 22220 92218
 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:  22220 92950
 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ :  22220 91232 & FAX 22220 91150
 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ:  22220 91327
 ΜΟΝΗ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ:  22220 91216