010

ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ

Ο Ουρολόγος: Γιαταούρα
Ο Στομαχολόγος: Γιακαούρα
Ο Γυναικολόγος: Γιαχαμούρα
Ο Καθηγητής: Γιακαζούρα
Ο Αλβανός: Γιαταμπάζα
Οι Φορολογικές ελαφρύνσεις: Γιαταμάτια