911

Πως βελάζει ένα άσπρο πρόβατο: «Μπέεεε».
Πως βελάζει ένα μαύρο πρόβατο: «Μπέεεε μαν»
Πως βελάζει ένα αριστοκρατικό πρόβατο: «Μπέεεε εμ Βέεεε»
Πως βελάζει ένα πρόβατο που πνίγεται: «Μπέεεευγουώτς».