911

Πως βελάζει ένα άσπρο πρόβατο: “Μπέεεε”.
Πως βελάζει ένα μαύρο πρόβατο: “Μπέεεε μαν”
Πως βελάζει ένα αριστοκρατικό πρόβατο: “Μπέεεε εμ Βέεεε”
Πως βελάζει ένα πρόβατο που πνίγεται: “Μπέεεευγουώτς”.